Anasayfa / HABERLER / ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ÖRGÜTLENME HABERLERİ (sayfa 28)

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ÖRGÜTLENME HABERLERİ

HABER-SEN ESKİŞEHİR DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.

Grev uluslararası sözleşmelerle ve Mahkeme kararları ile bir hak olarak tanınmasına rağmen hazırladığı soruşturma raporu ile üyemizin disiplin cezası almasına ve tamamen gerçek dışı değerlendirmeler yaparak üyemizin ikaz edilmesine neden olan Kontrolör hakkında 11.03.2016 tarihinde suç duyurusunda bulunduk. Uluslararası anlaşmalar ve Anayasamızdan aldığımız yasallıkla gerçekleştirilen “greve katılım” eylemini disiplin suçu diye yorumlayarak bu şekilde bir yazı ile özlük dosyasını da doğru olmayan ifadeler kullanarak ifşa etmek, KESK Haber-Sen üyesi ve il temsilcisi olarak üyemize ve üye olsun olmasın tüm çalışanlara mobbing uygulamak suçunu teşkil eder. Üyemizi yasal dayanağı olmayan suçlamalar ve ithamlarla korkutmak ve baskı altına almaya çalışmak Türk Ceza ...

Devamı »

Sendikal Faaliyet Engellenemez…

Sendikamız ve iş kolunda faaliyet gösteren diğer sendikalar (Bağımsız Haber Sen, Türk Haber Sen) tarafından PTT’yi Anonim Şirket haline dönüştüren, hizmeti pahalılaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa tasarısının geri çekilmesi için 27 Mart 2013 tarihinde iş bırakma eylemi yapılması kararı alınmıştır. Haber Sen İstanbul 9 Nolu Şube Yönetim Kurulu alınan grev kararının uygulanması ile ilgili Eyüp PTT Merkez Müdürlüğü’nde görevlendirilen sendika temsilcileri Eyüp PTT Merkez Müdürü tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Eyüp PTT Merkez Müdürü çalışanları “sicil notlarını düşürmekle” tehdit etmiştir. Sendikal faaliyeti engellememesi, bu eylemin bir hak olduğu konusunda uyarılmasına rağmen sendikal faaliyeti engellemeye ve hakaretlerine devam ederek suç işlemiştir. Eyüp ...

Devamı »
Örnek Resim