Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA (sayfa 15)

DAVALAR HAKKINDA

KESK Tedavi Yolluklarının Düşürülmesine Karşı Dava Açmıştır.

Üyelerimiz Sendikamızı arayarak 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren bir çok sağlık haklarının ellerinden alındığını ifade etmektedir.  Özelikle 25 TL olan tedavi yolluklarının ortalama 5,75 TL’ye düşürülmesi ve ağır hastaların kendi illeri dışındaki hastanelere kontrol amacıyla gitmelerinin imkansız hale getirildiğini vurgulmaktadırlar. Üyelerimiz çok haklı.Nitekim sendikamızın üyeleriyle birlikte bahse konu yasaya karşı 3 yıl boyunca sürdürdüğü mücadelenin haklılığı daha iyi anlaşılmaktadır. Konfederasyonumuz KESK, tedavi yolluklarının düşürülmesine karşı Danıştayda dava açmıştır. Açılan davada; 31 Aralık 2009 tarihli 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin 4. maddesinin öncelikle yürürlüğünün durdurularak iptaline karar verilmesini, talep ederek açtığı ...

Devamı »

PTT'nin Piyango Bileti Satışına Dava

Sendikamız, PTT Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi arasında Milli Piyango ana bayiliğini de içeren ve perakende piyango bileti ve hemen kazan oyunlarına ait bilet satışına yönelik sözleşmenin ve bu sözleşmeye bağlı olarak yayınlanan genelgenin iptali için Danıştay’da 30.12.2009 tarihinde dava açmıştır. Dava; Piyango biletlerinin iadesiz olması ve PTT Genel Müdürlüğünün konu hakkında yayınlamış olduğu genelgede bir çok konuya açıklık getirmediği, biletlerin satışı için her türlü önlemin alınması yönündeki ibarenin muğlak ve  bileti kimin, nasıl satacağının belirtilmediği, iade edilemeyen biletler hakkında net ibareler olmadığı , Yılbaşı biletlerinin ise kesinlikle iade edilemeyeceği hükmünün hukuken sorunlu olduğu, Ayrıca PTT’nin 5584 sayılı posta ...

Devamı »

Avukat Yetki Belgesi

Kendilerine dava açılmasını isteyen üyelerimiz, dava ile ilgili tüm belgeleri tamamladıktan sonra aşağıdaki Avukatlık Yetki Belgesini de doldurarak  diğer belgelerle birlikte sendikaya göndermeleri gerekmektedir. AVUKATA YETKİ VERİLME BELGESİiçin tıklayınız

Devamı »

PTT Emekçilerini Canından Bezdiren 7. Maddeye Dava Açtık

Sendikamız PTT Emekçilerine imzallatırılan ve emekçilerin 8 saatlik mesai saatleri dışında keyfi ve hukuksuz  fazla çalıştırılmasına, cumartesi tam gün işe getirilmelerine neden olarak gösterilen Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesinin Çalışma Saat ve Süreleri başlıklı 7. maddesinin iptali için Genel Başkan Ali Yılbaşı adına dava açmıştır.   Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesinin Çalışma Saat ve Süreleri başlıklı 7. maddesinin “İlgilinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlgilinin haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği iş yeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere uymak ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.” denilmektedir. Bu maddede yer ...

Devamı »

TRT’DE HUKUKSUZLUK YARGIDAN DÖNDÜ

BASINA VE KAMUOYUNA TRT’DE HUKUKSUZLUK YARGIDAN DÖNDÜ TRT yöneticilerinin ‘Hukuk’ eğitimi devam ediyor… Yasa ve yönetmelikleri, kendi istediği gibi yorumlayan ve uygulayan TRT yönetiminin son hukuksuzluğu da yargıdan döndü. Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Osman Köse hakkında soruşturma açılmış; soruşturma konusu ile yaptığı görevin hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Osman Köse hukuksuz biçimde görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma gerekçesi, “verilen göreve gitmemek”, “izinsiz olarak göreve gelmemek”, “TRT raporunun görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantısını izinsiz izlemek” idi. (Konuya ilişkin 19 Haziran 2009 tarihinde konuya ilişkin KESK Genel Merkezi’nde yaptığımız basın açıklamasını http://www.habersen.org.tr/2009/?p=1332 adresinde görebilirsiniz) Yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için dava açtık. Ankara 14. İdare ...

Devamı »
Örnek Resim