Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA (sayfa 4)

DAVALAR HAKKINDA

PTT EMEKÇİSİ PROMOSYON HAKKINDAN VAZGEÇMİYOR

PTT A.Ş. nin Ziraat Bankası ile arasında yaptığı promosyon anlaşmasına göre çalışanlara 2.000 TL nakit ve 210 TL kredi kartına yüklenecek para lira olmak üzere toplam 2.210 TL ödenmesine karar verilmiştir. Fakat 2.000,00 TL, çalışanlara ödenmiş olup kredi kartı olmayan çalışanları kredi kartı kullanmadığı gerekçesi ile 210,00 TL promosyondan doğan hakları ödenmemiştir. Bu hak gaspına uğrayan üye ve çalışanlar için Müdürlüğe verilmek üzere ekteki dilekçe hazırlanmıştır. DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

PTT İHS YÖNETMELİĞİNİN BİR KEZ DAHA YÜRÜTMESİ DURDURULDU.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açmış olduğumuz davada Danıştay 2. Daire 2018/3858 Sayılı dosyası ile yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Yönetmeliğin 19.maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Açıktan sınavla personel alımı esas olmakla birlikte deneyimli kişiler arasından da personel alımı yapılabilir.” düzenlemesinin ve başmüdür, müdür gibi unvanlara sınavsız atama yapılması imkanı veren, liyakat ve kariyer ilkelerine aykırı olan Görevde yükselme ve koşulları başlıklı 74. maddesinin 2. fıkrasının g, ğ, h, l bentlerinin yürütmesi durdurulmuştur. DANIŞTAY KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

Fazla çalışma saati hesaplaması tebliğine karşı açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı verildi

PTT A.Ş. Muhasebe Daire Başkanlığı 07.11.2018 tarih ve 4283 sayılı Fazla Çalışma Saati Hesaplaması konulu tebliğ yayınlamıştır. Tebliğde İdari Hizmet Sözleşmeli personelin fazla çalışma süresi hesaplanırken “yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izni, sendikal izin gibi sebeplerle fiili olarak iş başında geçmeyen süreler haftalık 40 saatin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.” denilerek hukuksuz bir uygulama başlatılmıştır. Tebliğin iptali istemi ile Sendikamızın açmış olduğu davada Danıştay 12. Daire 2018/10001E sayılı dosyası ile Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiştir. Dava için tıklayınız 

Devamı »
Örnek Resim