Anasayfa / DAVALAR HAKKINDA (sayfa 3)

DAVALAR HAKKINDA

MAHKEME SERBEST KIYAFETLE İLE İŞ GİTMEK DEMOKRATİK HAKTIR DEDİ…

Sendikamız tarafında Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde yer alan yasaklara son verilmesi, özgür, çağdaş bir düzenleme yapılması yönünde demokratik baskı oluşturulması amacıyla serbest kıyafetle iş yerine gidilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karara uyarak serbest kıyafetle işe giden üyelerimize verilen disiplin cezaları mahkemeler tarafından iptal edilmektedir. Mahkeme kararında “davacının üyesi olduğu Haber-Sen Yönetim Kurulunca alınan karar ve sendikal faaliyette bulunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği serbest kıyafetle göreve gitme eylemi nedeniyle 657 Sayılı Kanunun 125/A-g maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir. YILMAZ CEYLAN MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ SAMET GÜNEY MAHKEME KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

Yargı yasaları çiğneyen PTT Yönetimine bir kez daha dur dedi. Genel Sekreterimiz İbrahim DAMATOĞLU’ nun Zonguldak’tan Şanlıurfa Akçakale’ye sürgün kararı yargıdan döndü. Zafer direnen ve baş eğmeyen emekçinin olacak. YARGI KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

Sendika yöneticilerinin açıklamaları sendikal özgürlük kapsamındadır!!

Pandemi nedeniyle PTT A.Ş.’de gerekli önlemlerin alınması için Sendikamız tarafından yapılan çalışmalardan rahatsız olan PTT yönetimi, Sputnk Türkiye isimli inrernet haber sitesine açıklamalar yapan Haber Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Yılmaz Tekin’i Kayapınar PTT Merkez Müdürlüğü’nden Karacadağ PTT Merkez Müdürlüğü’ne sürgün etmişti. Açmış olduğumuz davada mahkeme yapılan sürgünü hukuka aykırı bularak iptal etti.   KARAR İÇİN TIKLAYINIZ YILMAZ TEKİN-ATAMA

Devamı »

KAZANAN TRT EMEKÇİSİ OLDU…

TRT’ nin HAKSIZ VE HUKUKSUZ UYGULAMALARINA YARGI’ da DUR DEDİ… KAZANAN TRT EMEKÇİSİ OLDU… TRT İzmir Müdürlüğünde spiker olarak çalışmakta olan Emine Leyla ÖZGÜR haksız ve hukuka aykırı bir şekilde İstihdam Fazlası Personel olarak değerlendirilmiş ve Eğe Üniversitesine atanmıştı. İstihdam Fazlası Personel olarak belirlenmesi işlemine karşı aştığımız davada mahkeme işlemi hukuka aykırı bularak iptal kararı vermiştir. Emine Leyla ÖZGÜR bugün TRT deki görevine geri dönmüştür. Haksız ve Hukuksuz Uygulamalara Karşı Pes Etmedik ve Etmeyeceğiz… YAŞASIN HABER-SEN YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ KARAR İÇİN TIKLAYINIZ  

Devamı »

İzin kullanmak Anayasal haktır, ücret kesintisi yapılamaz

Sendikamız tarafından, yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izni, sendikal izin ve benzeri sürelerin; çalışanlara Anayasa ve kanunlarla tanınan bir hak olduğu, bu haklarını kullanan idari hizmet sözleşmeli personelin fazla mesai ücretleri ile ilgili kesintiye gidilemeyeceği gerekçesi ile İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri ve Fazla Çalışma Prosedürü’nün ilgili maddesinin iptali istemi ile dava açılmıştır. Danıştay 12. Daire tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Kararda “Bu durumda, fiili olarak işbasında geçirilmeyen izin sürelerinin haftalık 40 saatlik çalışma süresinde ve fazla çalışma ücretinde dikkate alınmayacağına ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı, aksine Anayasa ve ilgili mevzuat ile çalışanlara tanınan izin hakkının; işbasında ...

Devamı »

İZMİR Gümüldür PTT  Merkez Müdürlüğünde personel eksikliği ve iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek personelin yaz aylarında yıllık izin kullanması engellenmiştir. Anayasa ve kanunlar da yer alan dinlenme hakkını ihlal eden bu işleme karşı sendikamız tarafından açılan davada mahkeme tarafından hukuka aykırı olan bu işlemin iptaline karar verilmiştir. KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »

TRT DE UYGULANAN HAKSIZ GİYİM YARDIMI UYGULAMASINA HUKUK DUR DEDİ

TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü’nde yardımcı yapım elemanı olarak çalışan üyemizin Giyim yardımından yararlanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme “dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı giyim yardımının ödenmesine” karar vermiştir. Kararda “Olayda, TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde yardımcı yapım elemanı olarak görev yapan davacının, fiili olarak yardımcı yapım elemanı görevini yürüttüğü; aynı zamanda davacıya yayın ve yapımlarda fiilen çalışanlara ödenen aylık ilave 125 TL yardımın da ödendiği görülmektedir. Bu durumda, yardımcı yapım elemanı olarak yayında fiilen çalıştığı sabit olan davacıya usul ve esaslar eki çizelgede yardımcı yapım elemanı olarak çalışanlara giyim yardımı yapılmasının öngörülmesi karsısında ...

Devamı »

SENDİKAL FAALİYET VE KAMUOYU BİLGİLENDİRMEK SUÇ DEĞİLDİR!

Genel Sekreterimiz Burak USTAOĞLU, TRT’nin yayın politikası ve yapılanması ile ilgili 28 Mayıs 2018 tarihinde Evrensel Gazetesine ait internet sitesinde sendikamızın görüşlerini açıklamıştır. TRT tarafından “Kurumun saygınlığını, itibarını zedeleyen, kurum idarecileri ve çalışanlarını zan altında bırakan ifadeler kullandığı “ gerekçesi ile soruşturma başlatılmış ve Genel Sekreterimize kınama cezası verilmiştir. Bir Sendika yöneticisinin sendikal faaliyetinden dolayı cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu, yöneticimiz hakkında başlatılan soruşturmanın sendika tüzel kişiliğine karşı yapılan bir soruşturma olduğu ve soruşturmanın Uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğu mahkemece kabul edilmiş, ceza iptal edilmiştir. KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı »
Örnek Resim