Anasayfa / Fotoğraf Galerileri / 1 MAYIS MEYDANLARINDAN

1 MAYIS MEYDANLARINDAN

Merhaba; Gelecek Güzel Günlerin Yapıcıları, Var edenler, Üretenler,
Merhaba Kamu Emekçileri, İşçiler, Kadınlar,
Tek Adam Rejiminin Korkulu Rüyası Gençler Merhaba,
Merhaba Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelesinin Neferleri,
Buradan Bir Selam da Cezaevlerindeki Gezi Direnişçilerine Gönderelim!
Selam Olsun Faşizme, Gericiliğe Boyun Eğmeyenlere!
Selam Olsun Kentlerine, Doğasına, Ülkesine Sahip Çıkanlara!
Selam Olsun Depremde Dayanışma İlişkileriyle Yaşatanlara, Acıyı Hafifletenlere!

Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs Kutlu Olsun.
Kapitalizmin kar hırsı, iktidarın rant politikaları nedeniyle sonuçları çok çok ağır olan depremde
yaşamlarını yitirenleri saygı ile anıyoruz.
Doğal bir felaketin insan eliyle son birkaç yüzyılın en büyük trajedilerinden birine dönüşmesine neden
olanlar göstermelik açıklamalarla, birkaç tutuklamayla kendilerini işin içinden sıyıramayacaklar.
Ant olsun ki, yaşamını yitiren her bir canlının, denetimsizliğin, rant politikalarının yol açtığı yıkımların
er ya da geç hesabını soracağız!
Her gün yaptıkları sahte açılış törenleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri
gösterileriyle bizlere depremin acısını unutturamazlar. Bizim TOGG’lara karnımız tok! Hiçbir hamasi
nutuk kamusal hizmetlerin çöktüğü gerçeğini gizlemeye yetmez!

Dostlar, Yoldaşlar, Sevgili Kadınlar, Gençler,
Kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkımın, patriyarkanın ağır sonuçları karşımıza deprem gibi afetlerde
daha fazla ölüm ve yıkım, daha fazla yerinden göç, mültecilik, daha fazla açlık olarak çıkıyor.
Zamlar, alım gücündeki erime hayatı yaşanılmaz kılıyor. Başta kadın emekçiler olmak üzere tüm
emekçilere gittikçe daha güvencesiz bir çalışma yaşamı dayatılıyor. Ülkemiz her alanda Güvencesizler
Cumhuriyeti haline geldi. Kadın işsizliği ve güvencesiz, kayıt dışı çalışma ortamlarında taciz, şiddet ve
mobbing her geçen gün artıyor.
İşsizlik aldı başını gidiyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yurt dışına beyin göçü yaşanıyor. İşçi
cinayetlerinde adeta katliam yaşanıyor.
Her şeye zam gelirken artmayan, yerinde sayan tek şey bizim maaşlarımız!
Bereket fışkıran topraklarımızda tarım, çiftçilik, besicilik adım adım bitirildi. Sanayiden sonra tarımda
da bu iktidar döneminde dış sermayeye bağımlı hale getirildik. Ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıyayız.
Gerçekten de yiğidin kuru soğana muhtaç hale geldiği günlerden geçiyoruz.
Yoldaşlar,
Bizden alınan vergiler savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya, teşvik-vergi affı olarak
sermayeye, patronlara harcanıyor.

Kürt sorununda çözümsüzlük ve imha siyasetiyle kendi bekalarını garantiye almayı hedefliyorlar. Rant
ve sömürü düzeni devam etsin istiyorlar. Çıkarlarını korumak için karanlık odaklar, militarist yapılar
hep olsun istiyorlar. Aynı amacı güdenler seçime giderken en faşizan, en gerici ittifak çatısı altında
birleştiler.
Ortak noktaları Kürt sorununda inkâr ve güvenlikçi politikalar, kadın karşıtlığı, gericilik, barışa
karşıtlık, demokrasinin ortadan kaldırılışıdır.
Bunların bize reva gördüğü Kayyum düzenidir, ihraçlardır, adaletsizliktir, tekçiliktir, militarizmdir,
işkencedir, cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalardır. Yargı eliyle siyasi gözaltı operasyonlarıdır.
Yoldaşlar, Dostlar, Emekçiler,
Sabrımız tükendi. Artık böyle gitmez dedik, gerçekten de gitmiyor. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış,
demokrasi ve laiklik için artık yeter diyoruz!
Gün şikâyet etme günü değil.
Bu düzen ya değişecek ya değişecek!
Bu karanlığı işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar, gençler, Aleviler, farklılıkları, cinsel yönelimleri ret
edilenler, kölelik şartlarında yaşayan göçmenler, sizler, bizler yırtıp atacağız. Bizleri karanlıktan
çıkaracak olan işte bu 1 Mayıs meydanlarında açığa çıkan iradedir.
Bizler;
 Emeğin sömürülmediği,
 %1’in değil %99’un mutlu yaşadığı,
 Sendikal hak ve özgürlüklerin, örgütlenmenin, hak arama yollarının açık olduğu,
 Grev hakkının engellenmediği, kullanıldığında da yasaklanmadığı,
 Herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin
olduğu,
 KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği,
 Ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halklarımıza ve emekçilere
kesilmediği,
 Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi
görmediği,
 Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
ortadan kaldırıldığı,
 Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu,
 Düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak görülmediği ve cezalandırılmadığı,
 Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,
 Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek
ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz.
Biliyoruz ki, böyle bir dünya ve ülke mümkündür.
Emekçiler olarak, işçi sınıfı olarak, kadınlar, gençler olarak özgürlük meşalesini yakıyoruz, yeni bir
başlangıç için aydınlığa koşuyoruz.
Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşeceğiz, bu düzeni değiştireceğiz!
Yaşasın 1 Mayıs!
Biji Yek Gûlan!

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

8.DÖNEM 2.GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

8.Dönem 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzu Ankara’da tamamladık. Siyasal, sendikal, toplumsal ve ekonomik süreç değerlendirildi, bölgelerdeki ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × two =

Örnek Resim