BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Anasayfa / HUKUK / Yargı Kararları

Yargı Kararları

TEKNİK PERSONELİ MEMUR OLARAK ATAYAMAZSINIZ…

Teknisyen olarak çalışan üyemizin memur pozisyonunda çalıştırılmak üzere nakli yönündeki işlemin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme davanın redine karar vermiştir. Kararın sendika avukatımız tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay 5. Daire Başkanlığı tarafından karar bozulmuştur. Bozma kararına uyan mahkeme teknisyen olarak çalışan üyemizin memur olarak çalıştırılmak üzere nakline yönelik ...

Devamı »

Mahkeme TODAİE de Eğitim Gören Üyemize Kurumca Harcırah Ödenmemesini Hukuka Aykırı Buldu.

Üyemiz TODAİE’de eğitime başladıktan sonra tarafına harcırah ödenmesi için Kurumuna yapmış olduğu başvuru “memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim programlarına katılmalarının, kurumlarının isteği ile gerçekleşmesinin gerektiği’ belirtilmektedir.” gerekçesi ile reddedilmiştir. Açmış olduğumuz davada mahkemece, TODAİE’de eğitime katılan personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37. maddesi uyarınca aynı Kanunun 42. maddesinde öngörülen usul ...

Devamı »

MAHKEME GÖREVLENDİRDİĞİ HALDE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ÖDEMEYEN PTT’Yİ HAKSIZ BULDU.

Köy dağıtımında görevlendirilen üyemize seyyar görev tazminatı ödenmemesi üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme üyemize tazminatının ödenmesine karar verdi. PTT,vize edilen personel karşılığında ödeme yapılacağı, üyemizin vize edilen personel arasında olmadığı gerekçesi ile seyyar görev tazminatı ödememiştir. Üyemizi vize edilen personel arasında olmadığı halde çalıştıran PTT’nin bu uygulaması, emeğin karşılığını ödemeden ...

Devamı »

USULSÜZ TEBLİGAT GEREKÇESİ İLE POSTA EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARINDAN KESİNTİ YAPILAMAZ…

Tebligatı usulsüz yapıldığı gerekçesi ile yeniden çıkartılan tebligatın masrafının dağıtıcıdan alınması üzerine açmış olduğumuz davada mahkeme işlemin iptaline karar vermiştir. Kararda; “Davalı idare tarafından, anılan Mahkemenin tebligatı usule uygun yapılmadığına ilişkin yazısı üzerine 04.04.2016 tarihli 927 sayılı işlem yeniden pulsuz suret düzenlenerek gönderilmesine ve tebligat kabul ücretinin dağıtıcıdan kabul edilmesine ...

Devamı »

Personel İsteği Dışında, Eğitimine Uygun Olamayan Bir Görevde Çalıştırılamaz.

PTT Genel Müdürlüğünde Teknisyen olarak çalışmakta iken memur olarak atanan üyemizin, memur olarak atama işleminin iptali istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme rede kararı vermiştir. Karar tarafımızdan temiz edilmiş olup Danıştay “davacının isteğinin bulunmaması ve gördüğü eğitime uygun alanda çalışmasını engellemesi” nedeniyle dava konusu atama işlemini hukuka aykırı bularak mahkeme ...

Devamı »

Greve Katıldığı için Yazılı Olarak İkaz Edilen Üyemizin Davasını Kazandık.

Sendikamızın almış olduğu grev kararına uyarak işe gitmeyen üyemiz yazılı olarak ikaz edilmiştir. Yazılı ikaz isteminin ipati istemi ile açmış olduğumuz davada mahkeme yazılı ikazın “kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığına, bu tür bir disiplin cezası kanunda düzenlenmediği için yazılı ikaz edilmesine ilişkin dava konusu işlemi hukuka uyarlık bulunmaduğına” ...

Devamı »
Örnek Resim