Anasayfa / Basın Açıklamaları / KESK Açıklamalar / Anayasa Değişikliği Teklifi Derhal Geri Çekilmelidir!

Anayasa Değişikliği Teklifi Derhal Geri Çekilmelidir!

AKP Hükümeti ve Cumhurbaşkanı övüne dursun, söylemlerin aksine Cumhuriyet tarihimizin en kanlı, en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçmekteyiz.

Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, hükümet muhalifi tüm kesimlerin nefes alış verişlerinin bile denetlendiği, cezaevlerin muhaliflerle tıka basa doldurulduğu, basın yayının Hükümet propagandası dışında aykırı tüm seslere kapatıldığı, darbe üstüne darbenin yaşandığı bu dönem her gün biraz daha kötüye gitmektedir.

Ülkemiz çok sayıda resmi/gayri resmi darbeler gördü, çatışmalı süreçler, sayısız saldırı ve katliam yaşadı, tanık oldu. Ancak hiçbir dönemde farklı inanç, düşünce ve yaşam tarzları arasında bu denli kutuplaşma ve gerginlik yaşanmadı.

Bunun sorumlusu AKP Hükümetlerinin uygulamaları, politikaları, dili ve hedefleridir.

Bu tehlikeli gidişata en büyük odunu atacak olan ve geri dönülmez bir noktaya savuracak olan TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri biten anayasa değişikliği teklifidir.

Rejim değişikliğine götüren teklifin AKP-MHP ortaklığı dışında toplumda tartışılmaması, hatta tartışılmaması için özel tedbirler alınması, jet hızıyla TBMM’ye getirilmesi halklarımıza ve emekçilere karşı yapılan en büyük kumpastır. Bu yolla yapılacak bir referandum çoğunluk partisinin kararını halka onaylatması şekline dönüşecektir.

Gelişmelerden de anlaşılmaktadır ki, AKP değişikliği referanduma götürerek %50 ve biraz üstünü amaçları için yeterli görmektedir. Halklarımızın buna geçit vermeyeceğine inanmakla birlikte, öngördükleri gerçekleşse bile, bu, toplumun açıkça ikiye bölünmesine ve çok tehlikeli bir kutuplaşamaya neden olacaktır.

Çünkü anayasalar toplumsal uzlaşı belgeleridir. Toplumsal sözleşmelerdir. Oysa AKP öylesine bir kutuplaşma ve gerginlik ortamı yarattı ki, böylesi bir ortamda yeni anayasa ya da köklü değişiklikler içeren anayasa değişikliği yapma imkânı yoktur.

AKP hükümeti tarafından dayatmacı bir yaklaşımla yapılan son anayasa değişikliği tasarısı, yaşadığımız çok ciddi sorunlara çözüm üretmekten çok uzak olup, tam tersine, çatışmaları derinleştiren ve yeni çatışma alanları üreten niteliktedir.

Darbe ürünü olan 1982 Anayasasının antidemokratik ruhunu ortadan kaldırmak bir yana AKP kendi sivil darbesini, itiraf ettikleri üzere fiili rejim değişikliğini anayasal kılıfa büründürmek istemektedir.

Anayasa değişikliği ne bugünün sorunların çözümü, ne gelecek kuşaklar ne de mevcut rejim tıkanıklıklarının aşılması için yapılmamaktadır. Açıkça; mevcut cumhurbaşkanı kanunların üstünde yetkilerle donatılarak Ortadoğu’daki krallıklara bir yenisinin eklenmesi hedeflenmektedir.

Maddeleri tek tek irdelemeye gerek kalmadan birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Anayasa değişiklik teklifi mevcut haliyle onaylanırsa Meclis’in, Cumhurbaşkanı’nın karşı çıkacağı bir düzenlemeyi yapması söz konusu bile olmayacaktır!
  • Kamuda bütün üst düzey görevliler Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, böylece kariyer ve liyakat ölçüleri tümüyle bir tarafa bırakılarak devlet tek parti kadroları tarafından yönetilecektir.
  • KHK çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanına verilerek OHAL süreklileştirilecektir.

Sadece bu örnekler bile daha fazla söze ihtiyaç bırakmamaktadır.

Böylesi bir ortamda çok zor şartlar altında yürütülmeye çalışılan sendikal örgütlenme ve mücadelenin de tümüyle ortadan kaldırılarak sadece “devlet sendikacılığı”na, yandaş sendikacılığa izin verileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek!

Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejimi değil demokratik bir anayasa, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, farklı inanç ve düşüncelerin, yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesi, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.

Bunun dışındaki tüm girişimler ve çabalar ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği ile oynamaktır.

Konfederasyonumuz, değişiklik teklifinin derhal geri çekilmesi, toplumsal kutuplaşma, gerginlik ve çatışma zeminine neden olan uygulamalardan vazgeçilmesi, savaş politikaları yerine barışçıl politikalara dönülmesi çağrısında bulunmaktadır.

Geleceğimize sahip çıkmak için anayasa değişikliği dayatmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Emekçileri ve demokrasi güçlerini bu çerçevede birlikte ve ortak mücadeleye davet ediyoruz.

 

YÜRÜTME KURULU

Print Friendly, PDF & Email


İLİŞKİLİ YAZILAR

25 KASIM 2023 PROŞÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 − 2 =

Örnek Resim